Club Patí Barcelona

Vols saber què pensem de les rodes de 125mm? Les analitzem aquí.

Els amics d’INERCIA ens van deixar unes guies Triple X de Powerslide de 125mm perquè les provéssim els membres de l’equip del Club Patí. Ho vam fer un total de 8 patinadors, 6 dels quals amb bota de velocitat i 2 amb bota de marató. La meitat de la mostra de patinadors té més de 15 anys sobre patins, mentre que l’altra meitat fa menys de 10 anys que patina. La marca mitjana de marató de tota la mostra és de 1h:25m, sent la màxima 1h:33m i la mínima 1h:19m.

Image1

Guies PS Triple X 3x12mm 12.6” facilitades per inercia.com

Com que ja s’han fet diversos articles sobre aquest tipus de guies, hem volgut donar-hi un enfocament diferent. La idea era analitzar la configuració de 125mm a partir de tot allò que s’ha dit fins el moment, a través de valoracions en una escala de 1 a 5 sobre diferents ítems extrets de la literatura sobre els 125mm. Presentem els resultats en gràfics d’àrea i els acompanyem de comentaris de valoració.

1. Sensacions sobre 125mm

sensacions

Sembla força evident que la configuració de 125mm té com a principal avantatge comparatiu sobre la de 110mm que permet mantenir la velocitat de forma més eficaç, afirmació que coincideix amb la major part de valoracions que hem pogut veure fins el moment.

La comoditat i l’estabilitat sembla que no varien, mentre que els patinadors tendeixen a valorar negativament la capacitat d’acceleració que els permet la nova configuració de 125mm. Això últim topa una mica amb algunes de les coses que s’han dit, relacionades amb l’alt requeriment muscular que requereix utilitzar aquest tipus de configuració. Sens dubte, un alt requeriment muscular hauria de suposar una certa incomoditat o inestabilitat sobre els subjectes de prova, fet que no s’ha produït. Probablement, podem explicar aquesta circumstància perquè les proves van ser de curta durada. En tot cas, podem convenir que les sensacions d’estabilitat i comoditat són bones en proves curtes i que l’adaptació en aquests casos pot arribar a ser automàtica.

2. Cracterístiques del material

característiques

Pel que fa a la guia no sembla que els patinadors hi hagin trobat res d’especial. Cal dir que la majoria de patinadors no va notar canvis en la guia, en comparacions sobre el terreny, la configuració de 125mm era gairebé igual d’alta i llarga que la seva configuració habitual amb 4×110 o 3×110+1×100. Tanmateix, sí que discrepem amb les informacions publicades fins ara en què les rodes eren un element de decepció habitual entre aquells que provaven la configuració de 125mm. Segons aquelles informacions, es tractava de rodes “mortes” que generaven certa incomoditat i que generaven sensació de pèrdua d’inèrcia. Nogensmenys, entre els nostres patinadors no només no han trobat incomoditats destacables sobre les rodes sinó que tots les han valorat com a bastant o molt ràpides. En aquest sentit, podem llençar una hipòtesi a l’aire: les rodes de 125mm de primera generació s’assimilen força o són de qualitat superior a les rodes de 110mm que utilitzen els patinadors amateurs, diferents de les rodes més cares utilitzades pels professionals (aquells que, fins ara, eren els protagonistes dels articles d’anàlisi). O bé una altra: els nostres patinadors no han arribat al límit en què les rodes de 125mm es “moren”. I una tercera: les sensacions sobre les rodes tenen un component psicològic important, amb influència directa de l’expectativa creada sobre el producte. En tot cas, caldrien anàlisis més exhaustius per poder determinar la validesa d’aquestes afirmacions. Però aquí queda, per a qui li interessi 🙂

3. Tècnica

tecnica

Com a tercer punt, trobem les sensacions sobre la “màgia del material”. Allò que la configuració de 125mm ens sembla que ens fa fer millor o pitjor. Sembla que empitjoren les corbes, es manté el doble impuls (cal dir que no tots els enquestats dominen aquesta tècnica) i millora la tècnica simple així com la possibilitat d’aplicar més força en cada impuls. En aquest punt sembla que no hi ha discrepàncies rellevants amb la literatura anterior dedicada al tema.

4. Opinió

opinio

Per acabar, entrem en el terreny d’allò que podem considerar “percepcions de futur”. En aquest sentit, destaca que la pista no sembla el millor lloc per vestir rodes de 125mm. En això coincidim bastant amb el que s’havia anat dient en fòrums especialitzats. També coincidim amb la percepció que es tracta del futur en circuit/marató, tot i que ja podem parlar de present, des de l’aprovació de la nova normativa de la FIRS. Finalment, lligat amb el primer punt d’aquest article, veiem com sembla que la majoria dels nostres patinadors de prova creuen que s’adaptarien ràpid a una configuració de 125mm. Això topa amb els avisos que s’han anat fent sobre la dificultat de controlar i mantenir aquesta configuració en proves llargues i la necessitat d’un període d’adaptació llarg i ben treballat. Per desgràcia no hem pogut tenir les rodes prou temps com per poder fer proves de llarga distància i comprovar que les nostres sensacions en aquest sentit són correctes.

Image4

El futur ja és aquí…

5. Conclusions

PROs: Permet mantenir la velocitat de forma més eficaç, rodes més ràpides, millora l’eficiència de la tècnica simple, més força transmesa sobre les rodes en cada impuls, és el futur en llarga distància, sembla que l’adaptació pot ser ràpida a aquells patinadors acostumats a configuracions de 4x110mm i 3×110+1×100.

CONs: Capacitat d’acceleració, corbes, pista… i preu (aquest no surt a l’enquesta però és evident).

NEUTRAL: comoditat i estabilitat, sensació de les guies i rodes, doble impuls.

Agraïment

Finalment, volem fer públic el nostre agraïment a l’equip d’INERCIA per permetre’ns provar aquesta nova configuració. Aprofitem l’avinentesa per felicitar-los pels 10 anys de vida i per animar-vos a acompanyar-los a la seva ruta de celebració el dia 12 de març.

Amb el suport de:

Logo_Inercia_mini

Translate »