Club Patí Barcelona

1676: Crònica d’una ruta esportiva en patins

1676: Crònica d’una ruta esportiva en patins

Versió en català

El segle XVII va ser un segle més fred que l’actual. La gent dels Països Baixos va aprofitar aquesta oportunitat per patinar per canals, rius i llacs. Patinar amb roba bonica per mostrar l’estatus social es va convertir en un costum. En aquest sentit, podem trobar un mostrari d’escenes de patinatge en la pintura d’aquell segle. Un dels pintors més famosos d’aquest tipus de representacions fou Avercamp. Pots veure algunes de les seves obres visitant aquest enllaç.

ruta esportiva en patins

Detall d’una de les obres de H. Avercamp

Nogensmenys, l’activitat festiva i de relació social no fou l’única activitat sobre patins de gel durant aquell segle. Alguns amics patinaren d’una manera molt diferent i van fer una ruta esportiva on van recórrer 210km en un sol dia. En Claes Aertsz Kaaskoper, membre de l’expedició, va escriure un informe sobre aquest tour l’any 1676:

En lluna plena i amb vent tranquil del sud, jo, Claes Aertsz Kaaskoper , acompanyat per Meindert Arentz , Jacob i Jacob Blauw Buis , a les quatre del matí, vaig patinar fora de casa al Zaandam de Meinderts Arentsz . Sota la llum de la llunya vam patinar fins a Haarlem (20 km), des d’allí a Amsterdam (20km) després d’això de Weesp (14km) cap a Naarden (4km) i fins a Muiden (6km). Després travessant el llac cap a la illa de Pampus (4 km) i Monnikendam (18km), d’allí a Edam (10km) i Purmerend ( 8 km ) i Oudendijk (10km) on varem descansar per primera vegada . Era cap a la una en punt.
Després vam patinar skated cap a Hoorn (8 km) i Enkhuizen (22km) i d’allí a Medenblik (16km) i Alkmaar (28km), i després férem camí cap a casa, Zaandam (28km). Quan estàvem a Alkmaar va començar a nevar. Arribarem a casa a dos quarts de nou. Havíem passat dotze ciutats en un dia.” ( Uit : Ooggetuigen van de Gouden eeuw Uitgever Bert Bakker )

ruta esportiva en patins

Els Països Baixos, on es va dur a terme aquesta ruta esportiva

És cert que per patinar 210 milles seguides no és fàcil, però patinar 3 hores en la foscor de la nit i de la matinada és quelcom que ho supera.
Jo vaig fer dues vegades la ruta de 200 quilòmetres als Països Baixos . La primera vegada vaig començar a les 06:30 i vaig caure 24 vegades abans que esdevingués la llum. La segona vegada vaig patinar amb llum fins a les 18.00 i després d’això vaig patinar dues hores en la foscor. Aquesta segona vegada vaig caure 25 vegades.
La millor estimació que podem fer és que els patinadors de 1676 van caure més de 50 vegades. Si voleu saber quina fila fa una persona que cau 25 vegades o més en una sola ruta, podeu demanar-ho a la meva dona .
Per a ells no era tan important que la temperatura fos de -10ºC o menys . Què us sembla?

English version

In the 17th century it was colder than in this century. People used the opportunity to skate on the canals, rivers and lakes in the Netherlands. Many people skated in very nice clothes to show their high status. There are many painting of skating scenes . The most famous painter of such paintings was Avercamp. Many pictures can be viewed at this link.

Sportive skating route

A detail of a painting from Avercamp

But in the same century some friends skated very differently, they made a sportive tour of about 210 miles in one day. One of them wrote a report about this tour in 1676.
Claes Aertsz Kaaskoper wrote:

“At full moon, the wind quietly in the south, I , Claes Aertsz Kaaskoper , accompanied by Meindert Arentz , Jacob and Jacob Blauw Buis , at four in the morning,  skated away from the  house in Zaandam of Meinderts Arentsz . In the moonlight we skated to Haarlem (20km ) , from there to Amsterdam ( 20km) after that from Weesp (14km ) to Naarden ( 4km) and further to Muiden ( 6km) . Then across the lake to the island Pampus ( 4km) and Monnikendam ( 18km) , thence to Edam ( 10) and Purmerend ( 8km) and Oudendijk ( 10km) where we rested for the first time . It was then about one o´clock .
Then we skated to Hoorn ( 8km) and Enkhuizen ( 22km) and from there to more Medenblik ( 16km) and Alkmaar ( 28km) , and then we headed home, Zaandam ( 28). When we were in Alkmaar it started to snow. We came home at eight thirty. We passed twelve cities in one day.”
( uit : Ooggetuigen van de Gouden eeuw Uitgever Bert Bakker )

Sportive skating route

This route took place in the Netherlands.

True, to skate 210 miles is not easy but to skate 3 hours in the darkness of early morning and 3 hours in the night fall  is something else.
I did twice a route of 200 kilometers in the Netherlands. The first time I started to 6.30 and I fell 24 times before it became light . The second time, I skated with light till 18.00 and after that I skated two hours in the dark. In this case I fell 25 times.
The best estimate is that the skaters in 1676 fell more than 50 times. If you want to know how a person looks like who fell 25 times or more, you can ask my wife.
For them it was not so important that the temperature was minus 10 degrees or more. What do you think of that?

Translate »